10:39 16/12/2009

Mở rộng đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước vừa bổ sung thêm 2 hai đối tượng nhu cầu được vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước, khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay - Ảnh: Quang Liên.
Trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước, khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước vừa bổ sung thêm 2 hai đối tượng nhu cầu được vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Ngày 15/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 25/2009/TT-NHNN về bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

Thông tư mới bổ sung thêm 2 đối tượng nhu cầu vốn được vay bằng ngoại tệ, gồm: Các nhu cầu để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu; trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước, thì khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay. Thứ hai, đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định tại Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN phải được sự chấp nhận trước bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung cơ chế cho vay bằng ngoại tệ là góp phần cân đối cung - cầu ngoại tệ trên thị trường và hài hòa lợi ích giữa bên vay và cho vay, phù hợp với chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về ổn định thị trường ngoại hối.

Trước đó, theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn thuộc 3 nhóm đối tượng.

Một là để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai là để trả nợ nước ngoài trước hạn, nếu khoản vay đó đảm bảo các điều kiện: Chấp hành đúng các quy định về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ, tiết kiệm được chi phí vốn vay so với việc vay vốn nước ngoài.

Ba là, để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.