13:42 23/04/2007

Mở rộng tín dụng hỗn hợp từ Đan Mạch cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Thành Nam

Hôm nay, Việt Nam và Đan Mạch đã ký hiệp định khung về chương trình tín dụng hỗn hợp mà nước này dành cho Việt Nam

Từ năm 2007, quỹ sẽ mở rộng hoạt động cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho các hợp đồng thương mại có giá trị từ 1 đến 2,7 triệu USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Từ năm 2007, quỹ sẽ mở rộng hoạt động cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho các hợp đồng thương mại có giá trị từ 1 đến 2,7 triệu USD - Ảnh: Việt Tuấn.
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Toernaes và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc đã ký một hiệp định khung về chương trình tín dụng Hỗn hợp Đan Mạch dành cho Việt Nam.

Đây là hiệp định khung lần thứ tư mà Chính phủ hai nước đã ký với mục đích cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các dự án phát triển ở Việt Nam. Hiệp định khung này giới thiệu một phương thức hoạt động mới theo đó sẽ không có một khuôn khổ nào cho khoản vay và hiệp định cho đến năm 2011.

Như vậy, hiệp định này sẽ cho phép các nước nhận tín dụng từ Đan Mạch hoạt động một cách linh hoạt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ bị cạnh tranh với nhiều nước khác để nhận đươc tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch.

Trong hiệp đinh khung mới này, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida) sẽ thúc đẩy kế hoạch sử dụng quỹ tín dụng hỗn hợp có hiệu quả hơn qua việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật ngay từ giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu tính khả thi của dự án và quá trình bỏ thầu.

Theo thông báo của Đại sứ quán Đan Mạch, từ năm 2007, quỹ tín dụng hỗn hợp sẽ mở rộng hoạt động cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho các hợp đồng thương mại có giá trị từ 1 đến 2,7 triệu USD.

Khoản cho vay trong khuôn khổ khung đầu tiên được đưa ra tại Việt Nam vào năm 1995, tiếp sau đó 3 hiệp định vay khung khác đã được ký kết và thực hiện tại Việt Nam với tổng kinh phí cam kết là 120 triệu USD. Đến nay, khoảng 20 dự án đã và đang thực hiện cùng với 10 dự án khác đang ở trong giai đoạn chuẩn bị.