23:18 31/08/2008

MobiFone giảm hơn một nửa giá cước gọi quốc tế

Đ. Thọ

Từ ngày 1/9, cước các cuộc gọi quốc tế chiều đi theo hình thức trực tiếp VoIP 171 do MobiFone cung cấp sẽ giảm 53%

Mức cước mới được áp dụng cho các cuộc gọi chiều đi quốc tế đến tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt theo thời gian sử dụng - Ảnh: TBKTSG.
Mức cước mới được áp dụng cho các cuộc gọi chiều đi quốc tế đến tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt theo thời gian sử dụng - Ảnh: TBKTSG.
Từ ngày 1/9, cước các cuộc gọi quốc tế chiều đi theo hình thức trực tiếp (IDD) và giao thức internet 171 (VoIP 171) do MobiFone cung cấp sẽ giảm 53%.

Mức cước này được áp dụng cho các cuộc gọi chiều đi quốc tế đến tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt theo thời gian sử dụng trong ngày, các ngày trong tuần.

Cụ thể, cuộc gọi IDD/VoIP 171 quốc tế chiều đi được tính cước theo phương thức 6 giây + 1 giây (block 6 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo). Cuộc gọi chưa đến 6 giây được làm tròn thành 1 block 6 giây.

Đối với các thuê bao trả sau MobiGold có mức sử dụng dịch vụ IDD/VoIP quốc tế chiều đi thuê bao sử dụng trong một chu kỳ cước đến 1.200 giây/chu kỳ cước, mức cước được tính  cho các cuộc gọi IDD là 3.740 đồng/1 phút, 500 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây tiếp theo. Mức cước được tính cho các cuộc gọi VoIP là 3.600 đồng/1 phút, 360 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây tiếp theo.

Với các thuê bao MobiGold có mức sử dụng dịch vụ trong một chu kỳ cước từ 1.201 giây trở lên, mức cước tính cho cả hai cuộc gọi IDD và VoIP là 3.600 đồng/1 phút, 360 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây tiếp theo.

Đối với các thuê bao trả trước (MobiCard, Mobi4U, MobiQ… ), mức cước được tính cho các cuộc gọi IDD là 3.740 đồng/1 phút, 500 đồng/ block 6 giây và 60 đồng/block 1 giây. Với các cuộc gọi VoIP, mức cước được tính là 3.600 đồng/1 phút, 360 đồng/block 6 giây và 60 đồng/block01 giây. Các mức cước này được áp dụng thống nhất không phân biệt theo mức sử dụng.