09:50 26/06/2008

MobiFone sẽ cổ phần hóa trong năm 2008

Quỳnh Anh

Theo VNPT, MobiFone sẽ là nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam tiến hành cổ phần hoá trong năm nay

Theo VNPT, MobiFone sẽ là nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động đầu tiên của Việt Nam tiến hành cổ phần hoá trong năm nay.

Tại Hội nghị Viễn thông quốc tế Việt Nam 2008 tổ chức mới đây tại Hà Nội, MobiFone đã cho biết: cấu trúc cổ phần hoá của MobiFone sẽ được chia theo tỷ lệ: Nhà nước nắm giữ 1/3 cổ phần; các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ 1/3 cổ phần và 1/3 còn lại sẽ được phát hành ra công chúng.

Theo MobiFone, tỷ lệ này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển theo đúng định hướng Nhà nước; còn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có khả năng tư vấn, hỗ trợ cho VMS - MobiFone về kinh nghiệm quản lý và tiềm lực tài chính nhằm mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Được biết hiện Công ty VMS (thuộc VNPT) – doanh nghiệp quản lý mạng MobiFone - đang trong quá trình lựa chọn nhà tư vấn nước ngoài cho quá trình cổ phần hóa.