17:11 27/12/2008

Mỗi cặp vợ chồng sẽ chỉ được sinh 1 hoặc 2 con

Minh Thúy

Sáng 27/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003

Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; được sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.
Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; được sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.
Sáng 27/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003.

Trước đó, Chính phủ đã có tờ trình lên Quốc hội, trong đó cho rằng quy định “mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định số con” tại điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 là thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng gia tăng dân số, nhất là tình trạng sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh.

Do vậy, Chính phủ đề xuất sửa đổi điều 10 theo hướng mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền "quyết định thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh, sinh 1 hoặc 2 con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng".

Sau khi thảo luận đề xuất sửa đổi của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sửa điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, theo đó mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; được sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Pháp lệnh sửa đổi này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2009.