18:02 02/10/2008

Mới có 40 doanh nghiệp được vay vốn bảo vệ môi trường

Công Huyền

Tính đến tháng 8/2008, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam mới chỉ cho gần 40 dự án vay vốn ưu đãi với số tiền là 125 tỷ đồng

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, với số vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng, mới chỉ cho gần 40 dự án vay vốn ưu đãi với số tiền là 125 tỷ đồng.
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, với số vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng, mới chỉ cho gần 40 dự án vay vốn ưu đãi với số tiền là 125 tỷ đồng.
Số liệu mới nhất của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho thấy tính đến tháng 8/2008, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (với số vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng) mới chỉ cho gần 40 dự án vay vốn ưu đãi với số tiền là 125 tỷ đồng.

Trong đó ưu tiên Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Nam) và một số Công ty xử lý rác thải tại miền Trung, các doanh nghiệp khác được vay dao động từ 200 đến 500 triệu đồng.

Nguyên nhân là do nguồn vốn của Quỹ quá hạn hẹp. Hiện Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đang “khoanh vùng” khu vực cho vay vốn. Trước mắt, quỹ sẽ đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trong dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ” - thuộc các lĩnh vực: gạch, gốm sứ, giấy và bột giấy, dệt may và chế biến thực phẩm.

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, con số doanh nghiệp trên toàn quốc nằm trong danh mục hiện có 4.000 cơ sở.