09:37 22/05/2013

Môi trường thế giới đã bị hủy hoại như thế nào?

Thanh Hải

Trang Business Insider vừa công bố chùm ảnh cho thấy loài người đã hủy hoại nghiêm trọng môi sinh trên trái đất