11:31 17/08/2012

Moody’s đánh giá cao Techcombank

Kim Thu

Moody’s vừa công bố mức xếp hạng tín dụng của Techcombank ở nhóm ngân hàng được xếp hạng cao nhất

Xếp hạng của Moody’s cũng phản ánh tình hình thanh khoản an toàn cùng chất lượng tài sản tốt của Techcombank.
Xếp hạng của Moody’s cũng phản ánh tình hình thanh khoản an toàn cùng chất lượng tài sản tốt của Techcombank.
Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa công bố mức xếp hạng tín dụng của Techcombank là E+, tương ứng với hạng B1 quy mô dài hạn, thuộc trong nhóm ngân hàng được xếp hạng cao nhất.

Kết quả của việc thực hiện xếp hạng tín dụng của Moody’s được thực hiện theo yêu cầu của các ngân hàng nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên toàn thế giới để có được sự đánh giá khách quan về hoạt động của tổ chức nhằm hướng đến sự minh bạch và hoạch định hướng phát triển theo những quy chuẩn của thông lệ quốc tế.

Tại Việt Nam tới thời điểm hiện tại mới có 8 ngân hàng được đưa vào hệ thống đánh giá của tổ chức này.

Trước tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, kết quả đánh giá của Moody’s trong năm nay cho thấy phần lớn các ngân hàng trên thế giới được xem xét đánh giá đều bị hạ bậc tín nhiệm.

Xếp hạng tín dụng độc lập của Techcombank là E+, tương ứng với hạng B1 quy mô dài hạn, thuộc trong nhóm ngân hàng được xếp hạng cao nhất. Xếp hạng này phản ánh năng lực tài chính tương đối mạnh của Techcombank so với các ngân hàng được xếp hạng cao hơn trong khu vực, bao gồm cả tình hình lợi nhuận những năm gần đây. Ngoài ra, xếp hạng cũng phản ánh tình hình thanh khoản an toàn cùng chất lượng tài sản tốt.

Năm 2011, Techcombank tiếp tục được Moody’s đánh giá cao ở các chỉ tiêu chính: khả năng sinh lời cao, tỷ lệ vốn ở mức hợp lý, thanh khoản tốt và tính hiệu quả. Đồng thời, mức này phản ánh Techcombank đang có những bước tiến trong hoạt động quản lý rủi ro cũng như đã thu được những lợi ích về kỹ năng được chuyển giao từ cổ đông chiến lược HSBC.