10:16 20/08/2009

Moody’s duy trì hệ số sức mạnh tài chính của VIB

Huệ Anh

Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu – Moody’s vừa xác nhận duy trì mức xếp hạng sức mạnh tài chính (BFSR) của Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu – Moody’s vừa xác nhận duy trì mức xếp hạng sức mạnh tài chính (BFSR) của Ngân hàng Quốc Tế (VIB).

Theo công bố của Moody’s, VIB được đánh giá mức D- về hệ số sức mạnh tài chính (BFSR), với triển vọng là “ổn định”. Hệ số sức mạnh tài chính của VIB là cao thứ hai trong số 4 ngân hàng hàng đầu của Việt Nam được công ty này xếp hạng tín nhiệm, bao gồm một ngân hàng thương mại quốc doanh và ba ngân hàng thương mại cổ phần.

“Việc Moody’s xác nhận hệ số sức mạnh tài chính D- của VIB là dựa trên sức mạnh tài chính nội tại, được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời từ các hoạt động ngân hàng chủ chốt, các chỉ số thanh khoản, quản trị rủi ro tín dụng và  an toàn vốn ở mức hợp lý”, bà Karolyn Seet, chuyên gia phân tích của Moody’s cho biết.

Moody’s đánh giá cao khả năng kiềm chế nợ xấu và hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB. Tính đến hết tháng 6/2009, tỷ lệ nợ xấu của VIB chỉ ở mức 1,99%, thấp hơn nhiều tỷ lệ chung của toàn ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế của 6 tháng đầu năm đạt mức trên 300 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2009. Hệ số an toàn vốn của VIB được duy trì trên 10%, cao hơn so với quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kế  hoạch, dự kiến đến cuối năm 2009, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng lên mức 3.000 tỷ đồng.