00:35 10/03/2013

Morgan Stanley được tự do bán 50 triệu cổ phiếu PVF

Hà Anh

Morgan Stanley được quyền tự do chuyển nhượng 50 triệu cổ phần của PVF

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Tài Chính Cổ phần dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) công bố thông tin về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược Morgan Stanley.

Theo đó, căn cứ theo hợp đồng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), PVF và Morgan Stanley International Holdings Inc ngày 26/12/2007 về việc ký hợp đồng mua bán cổ phần chiến lược với Morgan Stanley, PVF đã đồng ý giải tỏa khối lượng cổ phần mà Morgan Stanley đang nắm giữ do Morgan Stanley đã nắm giữ đủ thời gian cam kết, kể từ ngày 10/3/2008.

Như vậy, Morgan Stanley được quyền tự do chuyển nhượng 50 triệu cổ phần PVF mà không bị hạn chế bởi các điều kiện đối với một cổ đông chiến lược.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, thu nhập lãi thuần của PVF trong quý 4 là -231,78 tỷ đồng, cả năm 2012 âm 1.172,35 tỷ đồng. Quý 4, lợi nhuận sau thuế của PVF lỗ gần 136 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 lãi 61,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 127 tỷ đồng trong quý 4/2011 và 347,56 tỷ đồng năm 2011.