11:28 18/03/2008

Morgan Stanley nắm 10% cổ phần PVFC

Từ Nguyên

Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) vừa làm lễ chuyển đổi mô hình hoạt động và công bố cổ đông chiến lược nước ngoài

Lãnh đạo PVFC nhận giấy chứng nhận chuyển đổi mô hình hoạt động.
Lãnh đạo PVFC nhận giấy chứng nhận chuyển đổi mô hình hoạt động.
Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) vừa làm lễ chuyển đổi mô hình hoạt động và công bố cổ đông chiến lược nước ngoài.

Tại buổi lễ diễn ra ngày 18/3 tại Hà Nội, đại diện PVFC cho biết từ chỗ là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nay công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với tên gọi mới là Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí.

Là một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) với số vốn ban đầu chỉ có 100 tỷ đồng, sau 8 năm hoạt động, đến nay, vốn điều lệ của PVFC đã tăng lên 5.000 tỷ đồng và trở thành một định chế tài chính trụ cột của Petro Vietnam.

Khi chuyển sang mô hình mới, PVFC sẽ thay đổi căn bản cơ chế hoạt động và quản lý kinh doanh với mục tiêu trước mắt là phát hành cổ phiếu PVFC trong nước và cổ phiếu của Petro Vietnam ra nước ngoài. Ngoài nước, PVFC sẽ hướng tới việc niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài và trở thành một tập đoàn tài chính vào năm 2015.

Nhân dịp này, PVFC đã chính thức công bố tập đoàn tài chính Morgan Stanley là cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên thông qua việc năm giữ 10% cổ phần (tương đương 50 triệu cổ phần) của PVFC.