09:52 17/01/2012

Một cá nhân mua hết số cổ phần BIDV bị bỏ cọc

Hà Anh

Toàn bộ 238.220 cổ phần BIDV đã được một cá nhân mua với mức giá khởi điểm là 18.500 đồng, tổng số tiền thu được là 4,4 tỷ đồng

BIDV có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM không muộn hơn quý 3/2012.
BIDV có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM không muộn hơn quý 3/2012.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả thỏa thuận bán tiếp cổ phần của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) do nhà đầu tư bỏ cọc trong đợt chào bán lần đầu vào 28/12/2011.

Theo đó, toàn bộ 238.220 cổ phần BIDV đã được một cá nhân mua với mức giá khởi điểm là 18.500 đồng. Tổng số tiền thu được là 4,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/12/2011, BIDV đã đấu giá thành công 3% vốn với mức giá bình quân 18.583 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là hơn 1.570 tỷ đồng.

Được biết, tổng tài sản của BIDV năm 2011 đạt gần 421.000 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn cuối kỳ đạt 286.000 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng so với năm 2010; dư nợ tín dụng tăng trưởng dưới 20%, đạt trên 274.000 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.243 tỷ đồng; ROA đạt trên 0,9%; ROE đạt trên 14,9%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt trên 10%; tỷ lệ nợ xấu 2,57%. BIDV hiện có vốn điều lệ hơn 22.036 tỷ đồng.