20:06 15/04/2012

Một cá nhân và 3 tổ chức đăng ký thoái hơn 80 triệu cổ phiếu STB

Hà Anh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB-HSX) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB-HSX) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công, tổ chức do bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Đặng Văn Thành là Chủ tịch Sacombank) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 22.036.210 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn 100.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/4 đến ngày 18/6/2012.

Cũng thời gian giao dịch trên, ông Chang Hen Jui là chồng bà Huỳnh Quế Hà hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Thành Thành Công cũng đăng ký bán 33.273.345 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 2.000.000 cổ phiếu.

Từ ngày 16/4/2012 - 15/6/2012, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT), tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ đến STB đăng ký bán hết 7.500.000 cổ phiếu.

Từ ngày 17/4/2012 - 17/6/2012, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương Tín (SCR), tổ chức có liên quan đến STB đăng ký bán 17.300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 11 cổ phiếu.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận với mục đích là cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy đã có 1 cá nhân và 3 tổ chức đăng ký bán tổng cộng hơn 80 triệu cổ phiếu STB.

STB đã có công văn đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cho Sacombank gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 chậm nhất là ngày 31/5/2012. Giá đóng cửa cổ phiếu STB tại ngày 13/4 là 25.500 đồng/cổ phiếu.