15:37 16/03/2010

Một chi nhánh ngân hàng ngoại chấm dứt hoạt động

Huyền Thương

Ngày 15/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng ABN Amro N.V tại Hà Nội

Logo của ABN Amro.
Logo của ABN Amro.
Ngày 15/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng ABN Amro N.V tại Hà Nội.

Theo đó, kể từ ngày nhận được quyết định, chi nhánh ABN Amro Hà Nội phải ngừng thực hiện các giao dịch ngân hàng (nhận tiền gửi, vay, cho vay,…), yết thị tại trụ sở của chi nhánh này ở Hà Nội.

Đồng thời chi nhánh BN Amro Hà Nội phải đăng 3 số liên tiếp trên một báo trung ương và một báo địa phương nơi đặt trụ sở chính tại 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội để thông báo về việc chấm dứt hoạt động để thực hiện các thủ tục thanh lý, giải thể, kết thúc hoạt động.

Và chi nhánh phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thanh lý theo kế hoạch và các quy định của pháp luật Việt Nam dưới sự chỉ đạo, giám sát của Tổ thanh lý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập.

Được biết, Ngân hàng ABN Amro N.V - chi nhánh Hà Nội được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 với mức vốn điều lệ ban đầu được cấp là 15 triệu USD. Ngày 9/3/2009 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận tăng mức vốn được cấp lên 19 triệu USD.