17:57 28/02/2012

Một cổ đông lớn bán hết quyền mua cổ phiếu MB

Thanh Hà

Cổ đông lớn nắm giữ 7,24% cổ phần của Ngân hàng Quân đội dự kiến bán hết gần 52,9 triệu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

MB đang thực hiện đợt phát hành thêm 160 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
MB đang thực hiện đợt phát hành thêm 160 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cổ đông lớn đang nắm giữ 7,24% cổ phần của Ngân hàng Quân đội (MB) dự kiến bán hết gần 52,9 triệu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của ngân hàng này.

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam vừa có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) về giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn tại MB.

Tỷ lệ sở hữu của tổng công ty này tại MB trước khi thực hiện quyền mua là 7,24% với gần 52,9 triệu cổ phiếu. Tên người có liên quan đến giao dịch là ông Hà Tiến Dũng, đại diện vốn góp của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tại MB, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này.

Số lượng quyền mua dự kiến bán theo thông báo trên là gần 52,9 triệu quyền mua; số lượng dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch quyền mua là gần 52,9 triệu cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trên là từ 1/3 - 6/3/2012, qua phương thức thỏa thuận.

Trước đó, một số thành viên trong Ban điều hành và Ban kiểm soát của MB cũng đã có thông báo về việc bán quyền mua cổ phiếu phát hành thêm lần này (tổng số lượng phát hành 160 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu).