00:16 27/07/2012

Một loạt cổ đông nội bộ DLG vi phạm giao dịch

Hà Anh

HOSE thông báo cổ đông nội bộ, người có liên quan đến DLG không công bố thông tin giao dịch đúng quy định

Diễn biến giá cổ phiếuDLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếuDLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo cổ đông nội bộ, người có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) không công bố thông tin giao dịch đúng quy định.

* Ông Phan Xuân Viên - Phó tổng giám đốc DLG đã bán 18.000 cổ phiếu DLG vào ngày 21/6/2012 trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin đăng ký giao dịch và ngày 27/6/2012 đã bán hết số lượng 60.500 cổ phiếu đăng ký nhưng không báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch.

* Ông Đỗ Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc DLG đã bán 285.000 cổ phiếu DLG vào ngày 21/6/2012 trước khi HOSE công bố thông tin đăng ký giao dịch.

* Ông Võ Châu Hoàng - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc DLG đã bán 223.810 cổ phiếu DLG vào ngày 21/6/2012 trước khi HOSE công bố thông tin đăng ký giao dịch.

* Bà Bùi Thị Bích Liên, chị ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, đã bán 194.760 cổ phiếu DLG từ ngày 21 - 27/6/2012 trước khi HOSE công bố thông tin đăng ký giao dịch và không báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch.

* Bà Nguyễn Thị Hương, vợ ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG đã bán 1.013.310 cổ phiếu DLG vào ngày 21/6 trước khi HOSE công bố thông tin đăng ký giao dịch.