14:31 04/08/2015

Một loạt công ty niêm yết thay đổi nhân sự

Hà Anh

SHB, PAN, ACC, SAM, VNM, ACB, OGC, CTG... thông báo thay đổi nhân sự cao cấp

Sơ đồ giá cổ phiếu SHB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sơ đồ giá cổ phiếu SHB trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
SHB, PAN, ACC, SAM, VNM, ACB, OGC, CTG....thông báo thay đổi nhân sự cao cấp.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) thông báo ông Lê Quang Thung thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của SHB để tập trung chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 3/8.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Michael Louis Rosen, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khải - Phó tổng giám đốc giữ vị trí quyền Tổng giám đốc công ty, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, giữ chức vụ Giám đốc tài chính, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Giám đốc vận hành (COO), kể từ ngày 3/8/2015.

* Công ty Cổ phần Bê tông BECAMEX (mã ACC-HOSE) bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Vân giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Phòng quản lý tài chính kiêm kế toán trưởng; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cưỡng giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kỹ thuật xây dựng, kể từ ngày 1/8.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (mã SAM-HOSE) thông báo bà Phạm Thị Lợi - Phó tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Trọng Nghĩa, bổ nhiệm ông Lê Huy Giang giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty, kể từ ngày 1/8/2015.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) miễn nhiệm ông Lê Bá Dũng các chức danh Phó tổng giám đốc, Giám đốc quản lý rủi ro, Giám đốc Khối quản lý rủi ro và các chức danh khác tại ACB, từ ngày 1/8.

* Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Mai Hoài Anh - Giám đốc Điều hành kinh doanh, đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành hoạt động từ ngày 1/8. Đây là vị trí được xác lập để hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành chuỗi hoạt động vận hành của công ty trong các mảng Marketing, nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng.

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vinh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng từ ngày 31/7/2015.

* Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) miễn nhiệm ông Bùi Quốc Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành công ty. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc điều hành công ty, từ ngày 31/7.