09:46 26/06/2008

Một ngân hàng bị phạt 50 triệu đồng

M.Kiều

GPBank đã bị xử phạt với mức tiền là 50 triệu đồng do đã phát hành chứng khoán sai quy định

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đã bị xử phạt với mức tiền là 50 triệu đồng do đã phát hành chứng khoán sai quy định.

Đó là nội dung chính trong Quyết định số 57/QĐ-TT của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 24/6/2008.

Theo biên bản xử phạt thì trong tháng 12/2007, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc làm này đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.