00:09 10/10/2012

Một nhà đầu tư mua hơn 23% vốn SVN

N.Anh

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam đã mua 692.850 cổ phiếu, chiếm 23,1% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Solavina (mã SVN-HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam.

Theo đó, ngày 28/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam đã mua 692.850 cổ phiếu, chiếm 23,1% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Lê Hoài Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đã bán 250.000 cổ phiếu, sau giao dịch số cổ phiếu giảm từ 300.000 cổ phiếu, chiếm 10% còn 50.000 cổ phiếu, chiếm 1,67% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10, giá cổ phiếu SVN đạt mức 44.500 đồng/cổ phiếu.