10:30 17/11/2012

Một quỹ đầu tư nhận chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu VNM

Hà Anh

6 nhà đầu tư tham gia chuyển nhượng, trong đó Amersham Industries Limited chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu cho Dempsey Hill Asia Master Fund

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo chuyển nhượng cổ phiếu của VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE).

Theo đó, 6 nhà đầu tư chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu cho Dempsey Hill Asia Master Fund gồm: Amersham Industries Limited chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu, KITMC Vietnam Growth Fund 2 (250.000 cổ phiếu); KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 (250.000 cổ phiếu); Vietnam Investment Property Holdings Limited (41.685 cổ phiếu),  VOF Investment Limited (206.935 cổ phiếu), Asia Value Investment Limited (251.380).

Được biết, ngày 21/12, VNM chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng. Theo đó, Vinamilk dự kiến phát hành tối đa 278.057.377 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 50%, tương đương tỷ lệ 2:1.

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối. Sau phát hành, quy mô vốn điều lệ của Vinamilk sẽ tăng lên hơn 8.341 tỷ đồng.