14:33 19/03/2014

Một quỹ ngoại muốn bán 1 triệu cổ phiếu QCG

Hà Anh

VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu QCG từ 21/3-18/4/2014, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE).

Theo đó, VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu QCG. Nếu giao dịch thành công, quỹ trên sẽ giảm số lượng cổ phiếu từ 5.037.023 cổ phiếu, chiếm 3,96% xuống còn 4.037.023 cổ phiếu, chiếm 3,18% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 21/3 đến ngày 18/4/2014.

Quỹ đầu tư nói trên có 2 đại diện tại Quốc Cường Gia Lai là - bà Đặng Phạm Minh Loan - thành viên Hội đồng Quản trị QCG và bà Nguyễn Thị Diệu Phương - thành viên Ban kiểm soát QCG. Cá nhân của hai thành viên trên không nắm giữ cổ phiếu nào của QCG.

Tổ chức có liên quan đến VinaCapital Vietnam Fixed Income Ltd. là quỹ VOF Investment Limited hiện đang là cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai, nắm giữ 11,66 triệu cổ phiếu QCG (tương đương 9,18% số lượng cổ phiếu lưu hành). Như vậy, nếu bán thành công 1 triệu cổ phiếu, 2 quỹ nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 15,7 triệu cổ phiếu QCG, chiếm 12,35% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Trước đó, QCG thông báo phát hành gần 3 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh theo tỷ lệ 1,5:1. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 25/3.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 4 của QCG đạt 686 tỷ đồng, lũy kế đạt 955 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ 2,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước công ty lãi gần 12 tỷ đồng). Lũy kế năm 2013 đạt hơn 411 triệu đồng (cùng kỳ lãi gần 7 tỷ đồng).