16:13 10/12/2012

Một quỹ ngoại muốn thoái bớt vốn tại VNM

Hà Anh

Grinling International Limited đăng ký bán 512.000 cổ phiếu trong thời gian từ 13/12/2012 đến 13/1/2013

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Grinling International Limited.

Theo đó, Grinling International Limited đăng ký bán 512.000 cổ phiếu trong thời gian từ 13/12/2012 đến 13/1/2013 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu tổ chức này nắm giữ sẽ giảm từ 4.656.390 cổ phiếu xuống 4.143.990 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,84% xuống còn 0,75% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện qua phương thức chuyển khoản qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trước đó, VNM thông báo thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa bột Việt Nam tại số 9, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Hiện, giá cổ phiếu VNM đang được giao dịch quanh mức 130.000 đồng/cổ phiếu.