07:47 10/02/2015

Một số bộ, ngành, địa phương bổ sung lãnh đạo

Ngô Trang

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn và miễn nhiệm lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ, Ngân hàng Nhà nước giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn và miễn nhiệm một số cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, tại Quyết định 200/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Quyết định 207/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tại Quyết định 199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Tại Quyết định 196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an Tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 194/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Công Dung, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh, để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu theo chế độ.