15:39 01/04/2011

Một số lãi suất chủ chốt tăng lần thứ ba từ đầu năm

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định tăng một số lãi suất chủ chốt trong điều hành, bắt đầu từ ngày 1/4

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước tăng một số loại lãi suất điều hành.
Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước tăng một số loại lãi suất điều hành.
Ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo quyết định này, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 13%/năm, tăng 1% so với trước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2011.

Đồng thời, quy định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và lãi suất cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng tại Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 8/3/2011 hết hiệu lực thi hành.

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước tăng một số loại lãi suất điều hành. Trước đó, vào ngày 8/3, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 11% lên 12%/năm. Ngày 17/2, mức tăng lãi suất tái cấp vốn là từ 9%/năm lên 11%/năm.