16:20 26/11/2015

Motorola đánh dấu ngày trở lại Việt Nam bằng 5 smartphone

Thủy Diệu

Thương hiệu điện thoại nổi tiếng một thời quay lại Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng

Motorola giới thiệu tại thị 
trường Việt Nam 5 sản phẩm smartphone mới của hãng, gồm Moto X Style,
 Moto X Play, Moto X, Moto G và Moto E.
Motorola giới thiệu tại thị trường Việt Nam 5 sản phẩm smartphone mới của hãng, gồm Moto X Style, Moto X Play, Moto X, Moto G và Moto E.