08:01 16/01/2012

MPC đầu tư 250 tỷ đồng lập công ty nuôi tôm

Hà Anh

MPC đầu tư 250 tỷ đồng lập Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền, do MPC sở hữu 100% vốn

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) thông báo thành lập Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Minh Phú Hòa Điền.

Công ty Minh Phú Hòa Điền có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, do MPC sở hữu 100% vốn. Trụ sở chính của công ty này đặt tại tổ 2 Ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nội địa; nuôi trồng thủy sản chế biến….Như vậy, số công ty con liên quan đến chế biến, nuôi trông thủy sản của MPC được tăng lên 10 công ty.

Kết thúc năm 2011, MPC cho biết khối lượng xuất khẩu của MPC đạt 27,17 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 334,38 triệu USD. So với năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 17,5% về lượng và 35% về giá trị.

Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 17/1 đến ngày 17/3/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Long Phụng, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của MPC đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 9.158.602 cổ phiếu, chiếm 13,08% vốn điều lệ, nhằm đầu tư dài hạn.