15:47 13/06/2008

MPC lùi ngày phát hành 300 tỷ trái phiếu giai đoạn 2

Thiên Hà

MPC công bố thông tin về tình hình thực hiện đợt phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Ngày 12/06/2008, Công ty Cổ phần Thuỷ Hải sản Minh Phú (MPC) công bố thông tin về tình hình thực hiện đợt phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi.

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp của công ty được phát hành làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát hành 200 tỷ đồng, thời gian phát hành trước tháng 01/2008.

Giai đoạn 2: Phát hành 300 tỷ đồng, thời gian phát hành trước quý 2/2008.

Tính đến ngày 31/12/2007, công ty đã thực hiện xong giai đoạn 1 và dự kiến sẽ phát hành xong giai đoạn 2 trong thời gian trước quý 2/2008.

Tuy nhiên từ đầu năm tới nay, do tình hình lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ nên lãi suất ngân hàng tăng liên tục và lớn hơn rất nhiều so với lãi suất trái phiếu của Minh Phú (lãi suất trái phiếu của Minh Phú chỉ có 9,98%/năm).

Hơn nữa, đến nay đã có những ngân hàng đã đưa lãi suất huy động lên hơn 18%/năm đã gây rất nhiều khó khăn cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Minh Phú.

Do vậy, đơn vị bảo lãnh phát hành và công ty đã thống nhất gia hạn việc phát hành 300 tỷ trái phiếu còn lại của giai đoạn 2 đến một thời điểm thích hợp hơn.