16:04 25/09/2012

MPC lùi thời điểm chào bán 30 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho MPC được lùi thời gian chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu đến ngày 31/12/2012

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) vừa có thông báo về việc lùi thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho MPC được lùi thời gian chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu đến ngày 31/12/2012.

Nguyên nhân là do trong quá trình chuẩn bị, vì quy trình định giá và thẩm định của các nhà đầu tư kéo dài nên MPC chưa thực hiện xong trong vòng 90 ngày như đã đăng ký trước đó.

MPC thực hiện chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm mục đích tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1.000 tỷ đồng để lấy vốn phục vụ việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính.

Được biết, 8 tháng năm 2012, MPC đã xuất khẩu 20.539 tấn thủy sản, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2011; giá trị xuất khẩu đạt trên 241 triệu USD, tăng 23,91% so với cùng kỳ năm 2011.