14:40 17/12/2010

MPC phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hà Vy

Dự kiến tháng 12/2010, MPC sẽ phát hành 700 trái phiếu cho các tổ chức trong và ngoài nước, mệnh giá 1 tỷ đồng

Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (MPC).
Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (MPC).
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, dự kiến tháng 12/2010, MPC sẽ phát hành 700 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 700 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn là 3 năm cho các tổ chức trong và ngoài nước được mua theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

Hình thức trái phiếu là ghi sổ với lãi suất trái phiếu thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần. Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản. Biện pháp bảo đảm bổ sung là tài sản hình thành từ các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu và các tài sản khác.

MPC cho biết mục đích của việc phát hành này là nhằm thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và các công ty thành viên.

Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (VietinBankSc - HCM Br) và tổ chức bảo lãnh phát hành là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Được biết, trong tháng 11/2010, MPC xuất khẩu được 2.202 tấn thành phẩm và kim ngạch xuất khẩu đạt 25,6 triệu USD, lũy kế 11 tháng năm 2010, MPC đạt 217,16 triệu USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 53,48% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 120,64% kế hoạch năm 2010.