10:31 07/01/2008

MPC phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2007

M.Kiều

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú cho biết sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) cho biết sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất dự kiến 9,98%/năm sẽ được trả hàng năm vào ngày phát hành của các năm tiếp theo. Thời gian dự kiến bán trái phiếu là tháng 12/2007 và quý 1/2008. Ngày dự kiến bắt đầu đợt phát hành trái phiếu 31/12/2007. Ngày đến hạn thanh toán: tháng 12/2012.

Được biết, mục đích của đợt phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu nợ, tạo ra nguồn vốn ổn định thông qua việc chuyển dịch từ vốn vay ngắn hạn sang vốn vay dài hạn và nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án phát triển kinh doanh, tạo sự chủ động trong sử dụng vốn từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo tiền đề cho những đợt phát hành trái phiếu sau này của công ty nhằm tài trợ cho các dự án khác, khuyếch trương hình ảnh và uy tín của công ty trên thị trường vốn trong nước.