11:22 19/05/2008

MPC tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư

T.Uyên

Trong năm 2008, MPC tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cá tra, cá basa tại Hậu Giang

Trong năm 2008, Công ty Cổ phần Thuỷ Hải sản Minh Phú (MPC) sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cá tra, cá basa tại Hậu Giang.

 Công ty tham gia góp vốn 60 tỷ đồng thành lập Công ty Tài chính (vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ, MPC góp 20%); tham gia thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ sinh học Việt - Bio (vốn điều lệ 20 tỷ, MPC góp 49%); góp vốn vào Công ty Cao ốc Minh Phú và dự án khu P.Tân Hưng, Q.7.

Căn cứ theo tình hình thị trường, năm nay MPC ước đạt kim ngạch xuất khẩu 145 triệu USD; sản lượng sản xuất hợp nhất 12.200 tấn tôm thành phẩm; doanh thu ước đạt 2.320 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế là 182 tỷ đồng.

Được biết, năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của MPC đạt 145 triệu USD; sản lượng sản xuất 12.592 tấn; tổng doanh thu thuần 2.357,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 193,23 tỷ đồng; chi trả cổ tức 54,34% lợi nhuận sau thuế là 105 tỷ đồng.