14:51 12/11/2009

MPC và ACE trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

MPC và ACE tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 14% và 10%/cổ phần

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MPC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu MPC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
MPC và ACE tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 14% và 10%/cổ phần.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 24/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy hản sản Minh Phú (mã MPC).

Theo đó, ngày 18/12/2009, MPC tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá - 1.400 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MPC vào những ngày 23, 24 và 25/11/2009.

Trong khi đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 19/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang (mã ACE-UPCom).

Theo đó, ngày 14/12/2009, ACE sẽ tạm ứng tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang - quốc lộ 91 Khóm An Thới Mới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ACE vào những ngày 18, 19 và 20/11/2009.