15:29 12/09/2011

MPC xuất khẩu 8 tháng đạt hơn 194 triệu USD

Hà Anh

MPC công bố kim ngạch xuất khẩu 8 tháng với khối lượng xuất khẩu đạt 16.089,8 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 194,69 triệu USD.

MPC dự kiến kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2011 đạt 360 triệu USD.
MPC dự kiến kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2011 đạt 360 triệu USD.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HSX) công bố kim ngạch xuất khẩu 8 tháng với khối lượng xuất khẩu đạt 16.089,8 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 194,69 triệu USD.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2010, khối lượng xuất khẩu 8 tháng tăng 27,38% và giá trị tăng 48,50%.

Trước đó, MPC cho biết 7 tháng năm 2011, khối lượng xuất khẩu của công ty này đạt hơn 13.468 tấn; giá trị xuất khẩu đạt hơn 162,2 triệu USD.

Được biết, Red River Holding, cổ đông lớn của MPC đăng ký mua tiếp 400.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư ngắn hạn. Thời gian giao dịch từ ngày 12/9 đến 11/11/2011, nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu mà Red River Holding sẽ nắm giữ lên 5.952.960 cổ phiếu, chiếm 8,50% trên tổng số 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.