08:41 10/10/2011

MPC xuất khẩu 9 tháng đạt hơn 229 triệu USD

Minh Hà

MPC công bố kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2011 với khối lượng xuất khẩu đạt hơn 18,8 tấn; giá trị xuất khẩu đạt hơn 229 triệu USD

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HSX) thông báo kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2011 với khối lượng xuất khẩu đạt hơn 18,8 tấn; giá trị xuất khẩu đạt hơn 229,2 triệu USD.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2010, khối lượng xuất khẩu 9 tháng tăng 25,36% về lượng và 45,51% về giá trị.

Trước đó, MPC cho biết kim ngạch xuất khẩu 8 tháng với khối lượng xuất khẩu đạt 16.089,8 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 194,69 triệu USD.

Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.