15:51 25/10/2011

MSN công bố kết quả kinh doanh của Masan Consumer và Techcombank

Hà Anh

MSN công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011 của toàn tập đoàn, trong đó có Masan Consumer và Techcombank

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) công bố tình hình kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011 của toàn tập đoàn, trong đó có Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Cụ thể, riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế của Masan Consumer đạt 507 tỷ đồng, tăng 58,3% so cùng kỳ năm 2010 (320,3 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 4.246 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ (3,484 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 1.353 tỷ đồng, tăng 87,8% so với cùng kỳ (720,5 tỷ đồng).

Trước đó, Masan Consumer đã hoàn tất việc mua công khai 50,11% vốn của Vinacafé Biên Hòa với giá 80.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, MSN cho biết riêng quý 3/2011, lợi nhuận sau thuế của Techcombank đạt 619,2 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước (444,4 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng của Techcombank đạt 1.693,7 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước (1.189 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng tới 54,3% chủ yếu nhờ hoạt động cho vay. Tính đến hết tháng 9, tăng trưởng tín dụng của Techcombank đạt 12%, cao hơn so với mức 8% của toàn hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) 9 tháng đạt 65%.

Trong tháng 9, Techcombank đã phát hành 185.589.500 cổ phiếu nhằm chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng.

Năm 2011, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 21%, nguồn vốn huy động tăng 65% và dư nợ cho vay tăng 20%.