15:51 26/04/2012

MSN lãi 450 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HSX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012.

Theo đó, doanh thu thuần của MSN đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011 (1.325 tỷ đồng); Lợi nhuận gộp quý 1 chỉ đạt 559 tỷ đồng, giảm 1,5% so với quý 1 năm trước (567,1 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 362 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (186 tỷ đồng). Chi phí tài chính là 117,3 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước (139 tỷ đồng), chi phí bán hàng là 224 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ (176 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp là 112,7 tỷ đồng, tăng tới 162% so với cùng kỳ (43 tỷ đồng).

Quý 1/2012, lợi nhuận sau thuế MSN đạt 450 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước (đạt gần 389 tỷ đồng).

Theo văn bản giải trình của MSN, lợi nhuận quý 1 tăng gần 16% so với cùng năm trước là do tăng cường đầu tư vào ngành hàng mỳ gói và việc hợp nhất thị trường ngành hàng mỳ gói cũng tăng thêm. MSN thực hiện thành công hiệu quả hóa hệ thống phân phối giữa công ty cổ phần hàng tiêu dùng Ma San và công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa. Ngoài ra, MSN hoàn tất thương mại hóa sản phẩm cà phê hòa tan để nâng cao lợi nhuận biên.