10:27 10/11/2012

MSN muốn mua thêm tối đa 25% vốn tại Masan Consumer

Hà Anh

MSN sẽ mua tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma san

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 9/11/2012.

Theo đó, Hội đồng Quản trị thông qua việc MSN và/ hoặc các công ty con do công ty sở hữu 100% vốn sẽ mua tối đa 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma san (Masan Consumer).

Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Madhur Maini - Tổng giám đốc, lựa chọn người bán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, ký kết, thoả thuận các tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của MSN, MSN có 76,2% lợi ích kinh tế tại Masan Consumer.

Được biết, mới đây, Masan Consumer đã đăng ký mua 369.630 cổ phiếu của  VINACAFÉ Biên Hòa để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 14.355.261 cổ phiếu, chiếm 54,01% vốn điều lệ  VINACAFÉ Biên Hòa.