10:23 02/12/2011

MSN sẽ phát hành chứng khoán huy động từ 100-250 triệu USD

Minh Hà

MSN sẽ phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng bằng VND hoặc ngoại tệ

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (mã MSN-HSX) công bố thông qua phương án phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền chọn mua hoặc các loại chứng khoán khác có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của công ty tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài.

Công ty sẽ phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng bằng VND hoặc ngoại tệ với tổng giá trị của đợt phát hành từ 100 triệu USD đến 250 triệu USD.

Đại hội cổ đông MSN đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế được phát hành. Sau đó, công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phiếu mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Hội đồng Quản trị công ty sẽ lựa chọn công cụ phát hành cụ thể, hình thức phát hành và giá trị cụ thể của đợt phát hành, thời gian phát hành...

MSN có trụ sở chính đặt tại Tòa nhà Central Plaza, phòng 802, 17 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM, vốn điều lệ hiện tại là 5.152 tỷ đồng.

Được biết, kết thúc 9 tháng năm 2011, doanh thu của MSN đạt 4.332,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.604,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.371,5 tỷ đồng; EPS đạt 1.607 đồng.