14:27 07/10/2013

MSN sẽ phát hành gần 39 triệu cổ phiếu nhằm tất toán nợ

Hà Anh

Gần 39 triệu cổ phiếu được phát hành không thu tiền mặt mà để tất toán các nghĩa vụ của MSN

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị số 252 ngày 4/10/2013.

Theo đó, Hội đồng Quản trị MSN đã thông qua phương án phát hành 38.770.465 cổ phần cho các đối tác. Trong đó, 29.770.465 cổ phần phát hành cho Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited (VRICL), một công ty đầu tư do Dragon Capital Group quản lý và 9 triệu cổ phiếu được phát hành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (JDML), một công ty đầu tư do Golman Sach kiểm soát.

Cổ phiếu được phát hành với giá không dưới 65.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phù hợp với các cam kết cụ thể của MSN với VRICL và JDML như được xác định và đồng ý năm 2010 khi các thỏa thuận được ký kết. Toàn bộ gần 39 triệu cổ phiếu được phát hành không thu tiền mặt mà để tất toán các nghĩa vụ của MSN đối với các đối tượng được phát hành nêu trên.

MSN dự kiến chào bán riêng lẻ làm hai lần tách biệt, trong đó 1 lần phát hành cho VRICL và/hoặc công ty liên kết của VRICL; lần 2 phát hành cho JDML và/hoặc các công ty liên kết của JDML.

Số lượng cổ phần phát hành từng lần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành của lần đó. Cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong vòng 1 năm từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2014.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị MSN được giao quyết định và thực  hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần mới nói trên.