16:01 09/01/2013

Mua “chui” cổ phiếu, hai cổ đông bị phạt 80 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với ông Phạm Trúc Linh, bà Đặng Thị Xuân Hồng

Ngày 7/1/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trúc Linh, chồng bà Đồng Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (mã PTK-HOSE) và bà Đặng Thị Xuân Hồng, vợ ông Phạm Văn Hùng, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. HCM (mã FDC-HOSE) do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Phạm Trúc Linh 40 triệu đồng do ông này đã không báo cáo trước khi giao dịch mua 335.630 cổ phiếu PTK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định.

Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Xuân Hồng bị phạt 40 triệu đồng do không báo cáo trước khi giao dịch mua 373.520 cổ phiếu FDC với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định.