23:54 28/08/2012

Mua thêm cổ phiếu, Deutsche Bank thành cổ đông lớn của VNM

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 15/8, tổ chức thuộc Deutsche Bank đã mua thêm 3.554.690 cổ phiếu VNM, nâng mức sở hữu từ gần 26,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 4,78%, lên trên 30 triệu cổ phiếu, tương đương với 5,42% tổng số cổ phiếu VNM đang lưu hành.

Như vậy, Deutsche Bank đã là cổ đông lớn của VNM kể từ ngày 15/8/2012.

Trước đó, ngày 23/8 tới, VNM đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức là 6/9/2012.