08:27 30/01/2008

Mỹ gia hạn xem xét hành chính đối với cá tra Việt Nam

Hải Bằng

Bộ Thương mại Mỹ không thể hoàn thành việc đánh giá vì cần phải có thêm thời gian để xem xét phần trả lời của các công ty

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa gia hạn việc công bố kết quả cuối cùng về xem xét hành chính lần thứ 3 đối với việc nhập khẩu phi lê cá tra đông lạnh của Việt Nam.

Lẽ ra, thời hạn phải hoàn thành việc xem xét hành chính là 17/1/2008, nhưng DOC tuyên bố trong công báo, họ không thể hoàn thành việc đánh giá theo thời hạn trên vì cần phải có thêm thời gian để xem xét phần trả lời của các công ty có tham gia đánh giá hành chính.

Trước đó, DOC đã đưa ra mức thuế chống bán phá giá sơ bộ chung cho doanh nghiệp cả nước là 63,88% với các lô hàng phi lê cá tra, basa xuất khẩu sang Mỹ.

DOC cũng kết luận Công ty East Sea Seafood Joint Venture Co., Ltd không bán sản phẩm dưới giá thị trường. DOC cũng bãi bỏ việc đánh giá hành chính đối với 9 công ty đã không xuất hàng sang Mỹ trong thời gian phải xem xét.