14:39 29/06/2010

Mỹ, Nhật hợp sức chống “đạo tặc trực tuyến”

Hải Anh

Các nhà xuất bản Nhật, Mỹ đang hợp sức chống lại sự lây lan của những trang web sao chép truyện tranh Nhật Bản bất hợp pháp

"Thủy thủ mặt trăng", một trong những bộ truyện tranh Nhật Bản được yêu thích.
"Thủy thủ mặt trăng", một trong những bộ truyện tranh Nhật Bản được yêu thích.
Theo báo Asahi, các nhà xuất bản ở Nhật và Mỹ đang hợp sức cùng nhau chống lại sự lây lan của những trang web đăng tải truyện tranh Nhật Bản một cách bất hợp pháp.

Các nhà xuất bản truyện tranh đã phải viện tới hành động tập thể này, để đưa ra những cảnh báo hoặc áp dụng các hành động pháp lý, nhằm ngăn chặn tình trạng sao chụp các tác phẩm rồi đưa lên Internet một cách bất hợp pháp.

Trước đó, họ đã cố gắng giải quyết vấn đề này theo phương pháp riêng, nhưng đều vô hiệu.

Tham gia liên minh có 37 thành viên thuộc Hiệp hội truyện tranh điện tử cùng 4 nhà xuất bản của Mỹ chuyên chuyển dịch và xuất bản các tác phẩm truyện tranh Nhật Bản.

Theo hiệp hội này, những ấn bản bị đăng tải trực tuyến bao gồm hơn 1.000 cuốn truyện tranh của Nhật với lời thoại đã được dịch sang tiếng Anh. Hầu hết những tác phẩm nổi tiếng của Nhật đều bị ăn cắp.

Hiệp hội cho hay, các nhà xuất bản Nhật và Mỹ sẽ đưa ra cảnh báo với các trang web vi phạm. Nếu những người điều hành các web này cố tình phớt lờ, các nhà xuất bản sẽ cân nhắc các biện pháp khác như đệ đơn kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại.