09:20 22/01/2008

Năm 2007: Lợi nhuận của DPM vượt 63% kế hoạch

Tú Uyên

Dự kiến, trong quý 1/2008, DPM sẽ hoàn thành việc chuyển đổi Công ty thành Tổng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí (mã DPM - HOSE), năm 2007 là năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, đồng thời là năm đầu sau 3 năm vận hành, nhà máy hoạt động vượt công suất thiết kế cũng như kinh doanh vượt chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Cụ thể, đến hết ngày 31/12/2007, DPM đã sản xuất 7640.620 tấn phân urê, đạt 103,3% kế hoạch năm; doanh thu bán hàng đạt hơn 3.779 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm 2007, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 139,9 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.320 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch năm 2007; nộp ngân sách Nhà nước đạt 131,5 tỷ đồng, bằng 144% kế hoạch.

Dự kiến, trong quý 1/2008, DPM sẽ hoàn thành việc chuyển đổi Công ty thành Tổng Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí, hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con.

Đồng thời, Công ty sẽ phát triển hệ thống phân phối trên toàn quốc, xuất nhập khẩu phân bón và hóa chất, đảm bảo cung cấp tối thiểu 50% thị trường phân đạm (urê) tại Việt Nam; đẩy mạnh đầu tư các dự án đa dạng hóa sản phẩm, hệ thống kho trung chuyển và các dự án đầu tư khác theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

Theo kế hoạch, trong năm 2008 này, DPM sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 30% so với kế hoạch 2007.

Cụ thể, doanh số năm 2008 ước đạt 740.000 tấn phân urê, trong đó nhập khẩu 250.000 tấn; tổng doanh thu năm 2008 ước đạt 4.404 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.191 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 187 tỷ đồng.