10:52 28/11/2008

Năm 2008, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có thể đạt 800 triệu USD

Vũ Trọng

Mặc dù tình hình trong nước và quốc tế có khó khăn, song đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong năm 2008 tiếp tục gia tăng

Dự báo tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2008 bao gồm cả tăng vốn sẽ đạt khoảng 800 triệu USD.
Dự báo tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2008 bao gồm cả tăng vốn sẽ đạt khoảng 800 triệu USD.
Mặc dù tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, song theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong năm 2008 sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong 10 tháng năm 2008 đã có 52 dự án do các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký (kể cả cấp mới và tăng vốn) trên 502,7 triệu USD.

Quy mô vốn đầu tư trung bình đạt 9,66 triệu USD/dự án. Trong đó, các dự án đầu tư ra nước ngoài tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp với 24 dự án, tổng vốn đầu tư là 239 triệu USD, chiếm 46,1 % số dự án và 75,5% tổng vốn đầu tư.

Tiêu biểu có dự án của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Việt Lào đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Nậm Mô (Lào) với tổng vốn đầu tư 142,09 triệu USD.

Dự báo tổng số vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2008 bao gồm cả tăng vốn sẽ đạt khoảng 800 triệu USD, trong đó vốn thực hiện khoảng 400 triệu USD.