09:49 16/05/2008

Năm 2008: dự kiến cổ tức của DMC đạt từ 15-18%

H.Kỳ

Năm 2008, DMC đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 929,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt là 73,9 tỷ đồng; cổ tức dự kiến đạt 15 - 18%

Năm 2008, DMC đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 929,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt là 73,9 tỷ đồng; cổ tức dự kiến đạt 15 - 18%.

Được biết, trong giai đoạn 2008 - 2010, công ty sẽ đầu tư 77 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Tân Tạo để xây dựng nhà máy bao bì sạch cấp cao (55 tỷ), kho dược (22 tỷ) và đầu tư 207 tỷ đồng vào cụm công nghiệp Cần Lố để xây dựng nhà máy chiết xuất dược liệu (57 tỷ) và Nhà máy sản xuất thuốc Hóa dược Non - betalactam 150 tỷ.

Trong quý 1/2008, DMC đạt 204,815 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương tăng 19,5 tỷ đồng) và giảm 15,9% so với quý 4/2007 (tương đương giảm 38,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 1/2008 đạt 14,52 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ (tương đương tăng 5,4 tỷ đồng) và tăng 9,5% so với quý 4/2007 (tương đương tăng 1,26 tỷ đồng).