06:12 14/01/2009

Năm 2008, lợi nhuận SHS hơn 37 tỷ đồng

Nguyễn Hoài

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cho biết, năm 2008, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 37,5 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, kết thúc năm tài chính 2008, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 37,5 tỷ đồng.

SHS có vốn chủ sở hữu 443 tỷ đồng, gồm các cổ đông lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn T&T và các cổ đông pháp nhân khác.

SHS hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư như: ứng trước trực tuyến, triển khai các loại hợp đồng giao dịch T+2, hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh chứng khoán niêm yết và các tiện ích giao dịch từ xa, giao dịch trực tuyến.