08:15 30/01/2008

Năm 2008 sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn giấy

Hải Bằng

Lượng giấy nhập khẩu tăng do nhu cầu sử dụng giấy ngày càng lớn, trong khi năng lực sản xuất trong nước chưa theo kịp

Ngày 28/1, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2007 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

Theo dự báo của Tổng công ty Giấy Việt Nam, lượng giấy nhập khẩu năm 2008 tiếp tục tăng, có thể lên tới 1 triệu tấn, do nhu cầu sử dụng giấy của Việt Nam ngày càng lớn trong khi năng lực sản xuất trong nước chưa theo kịp.

Hiện nay, công tác phát triển rừng nguyên liệu đang gặp nhiều khó khăn về đất đai, hiện tượng chặt phá rừng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chất lượng thiết kế và tiến độ hoàn thành sơ đồ thiết kế trồng, chăm sóc, khai thác nguyên liệu giấy chưa đạt được yêu cầu.

Năm 2007, cả nước đã nhập khẩu khoảng 820.000 tấn giấy, tăng 16% so với năm 2006 và nhập khẩu trên 120.000 tấn bột giấy nguyên liệu.