10:32 12/11/2008

Năm 2009 có thể thống nhất cước nội hạt, nội tỉnh

Mạnh Chung

Cước điện thoại nội tỉnh, nội hạt từ năm 2009 có thể sẽ thống nhất ở mức giá chung là 200 đồng/phút

Giá cước nội tỉnh, nội hạt sẽ được thống nhất từ năm 2009.
Giá cước nội tỉnh, nội hạt sẽ được thống nhất từ năm 2009.
Theo đề án điều chỉnh cước nội hạt, nội tỉnh mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa trình Chính phủ, cước điện thoại nội tỉnh, nội hạt từ năm 2009 sẽ thống nhất mức giá chung là 200 đồng/phút.

Theo quy định về địa giới hành chính hiện hành, chỉ có Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng phạm vi nội hạt là toàn thành phố, còn các tỉnh thành phố khác phạm vi nội hạt chỉ là thành phố, thị xã. Khả năng thanh toán của người dân tại các thành phố trên lại cao hơn mà được sử dụng mức giá cước nội hạt thấp, ngược lại dân cư các tỉnh, thành phố khác có khả năng thanh toán thấp thì lại chịu mức cước nội tỉnh cao. Điều này đã tạo nên sự bất hợp lý, bất bình đẳng trong việc sử dụng dịch vụ.

Bởi vậy, theo đề án nói trên, phương thức điều chỉnh sẽ là xóa bỏ cước nội tỉnh để chuyển thành cước nội hạt.

Cụ thể, mức điều chỉnh giá cước nội hạt sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn một từ 1/1/2009 đến tháng 12/2010 và giai đoạn hai từ 1/1/2011 trở đi. Trong giai đoạn một, giá cước nội hạt sẽ được chia làm hai gói cước: gói cước cơ bản và các gói cước khác.

Với gói cước cơ bản (gói cước liên lạc nội hạt tại nhà thuê bao) sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, theo đó từ ngày 1/1/2009, giá cước nội hạt hiện đang áp dụng là 120 đồng/phút sẽ được áp dụng mức giá chung là 200 đồng/phút; mức giá thuê bao sẽ giảm từ 27.000 đồng/tháng xuống còn 20.000 đồng.

Còn các gói cước khác: gói cước dịch vụ nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng, dịch vụ giao dịch nội hạt cố định với các khách hàng lớn, doanh nghiệp... sẽ do các doanh nghiệp viễn thông được quyền tự quyết định giá cước nhưng không được vượt quá 50% gói cước cơ bản mà bộ quản lý.

Giai đoạn hai từ tháng 1/2009 trở đi, bộ sẽ không quản lý gói cước cơ bản mà ban hành khung giá hoặc chỉ số giá trần chỉ số giá tiêu dùng. Trên cơ sở đó các doanh nghiệp viễn thông sẽ tự quyết định từng mức giá cước cụ thể. Các gói cước khác vẫn áp dụng như giai đoạn một.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho rằng việc điều chỉnh và ban hành khung giá như trên sẽ đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp viễn thông và giảm khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời người tiêu dùng ở phần lớn các tỉnh, thành đang áp dụng mức giá cước nội tỉnh sẽ được hưởng lợi nhiều hơn..

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, mức giá cước nội hạt đang thấp hơn giá thành, bởi vì đây là mức giá được tính từ năm 2000, do Nhà nước quản lý, vẫn chưa hay đổi, trong khi giá đầu vào đã tăng lên nhiều lần. Chính vì vậy các doanh nghiệp viễn thông gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện bù chéo giữa các dịch vụ để giảm lỗ.