09:02 05/02/2010

Năm 2009, lợi nhuận Habubank đạt gần 505 tỷ đồng

M.Đức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) thông báo đã đạt xấp xỉ 505 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2009

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của Habubank là 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008.
Tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của Habubank là 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) thông báo đã đạt xấp xỉ 505 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2009.

Mức lợi nhuận trên đã vượt mức kế hoạch 400 tỷ đồng do Đại hội Cổ đông đề ra, bằng 126% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của Habubank là 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2008; vốn điều lệ trong năm 2009 tăng từ 2.800 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn của ngân hàng này năm 2009 là 25,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm 2008, trong đó huy động từ thị trường 1 đạt 15,2 nghìn tỷ đồng, tăng 37,3%; dư nợ cho vay tăng 27% và đạt 13,4 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn là 2,24%.

Trong năm 2009, Habubank cũng đã đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Contact Center, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về các sản phẩm dịch vụ, tư vấn và giải đáp các yêu cầu thông tin 24/7.